DuCoop demonstreert circulaire waterzuivering in 'The Mobble', het UGent-paviljoen dat deelneemt aan de Solar Decathlon.

The Mobble Aanbouw Gent 2

Een team van bio-ingenieurs demonstreert een circulair waterzuiveringssysteem in The Mobble, het UGent-paviljoen dat deelneemt aan de Solar Decathlon. ​De Solar Decathlon is een internationale en prestigieuze studentencompetitie waarbij universiteiten worden uitgedaagd om een energie-efficiënt paviljoen te ontwerpen, bouwen, en te bewonen.

Studenten ingenieur-architect van de UGent doen mee aan de 'Solar Decathlon' wedstrijd.  Daarvoor ontwikkelden ze een modulair en circulair bouwconcept uit materialen met een lage milieu-impact. Hun paviljoen kreeg de naam 'The Mobble'. 

Omdat het sluiten van de kringloop centraal staat in dit bouwconcept, is er ook plaats voor duurzaam waterbeheer en afvalwaterzuivering met hergebruik. Daarvoor zorgt een team van bio-ingenieurs.

“In The Mobble tonen we een systeem waarmee je grondstoffen, energie én water kan terugwinnen uit het huishoudelijk afvalwater”, aldus prof. Bart De Gusseme. “Die grondstoffen worden schaarser en de productie ervan heeft steeds meer impact op het milieu.”

Dit concept wordt nu ook al toegepast in een aantal proefprojecten op wijkniveau, waaronder in Gent. Het werd verder ontwikkeld binnen onder andere CAPTURE (Centre for Advanced Process Technology for Urban Resource Recovery). Dat is een nieuw onderzoekscentrum dat zich richt op circulaire technologie.

Samen met duurzamere toestellen kan dit hele proces het waterverbruik in The Mobble doen dalen tot maar liefst 48%.

Op die manier bieden de onderzoekers een antwoord op de klimaatverandering en de toenemende waterschaarste die de laatste jaren ook in Vlaanderen zeer voelbaar geworden is.

Het circulair model voor waterzuivering en -hergebruik dat ook door DuCoop zal worden toegepast in de Gentse woonwijk De "Nieuwe Dokken" wordt aldus gedemonstreerd in 'The Mobble'. De coöperatieve vennootschap DuCoop werkt in de Nieuwe Dokken aan een zuiveringsinstallatie die per jaar 1,5 ton groene meststof en 30.000 kubieke meter afvalwater kan terugwinnen uit het afvalwater van een woonwijk van meer dan 400 appartementen. Dat water wil watermaatschappij FARYS hergebruiken als proceswater voor de industrie in de buurt. Bovendien zal maar liefst 35% van de nodige warmte voor de woonwijk gewonnen worden uit afvalwater.

Je kan The Mobble in Gent bezoeken van 17 tot en met 19 mei aan de Campus Tweekerken van de Universiteit Gent.

meer info
Persbericht Universiteit Gent
- website The Mobble