DuCoop ontvangt steun van het VEA voor de bouw van het warmtenet van De Nieuwe Dokken

2015 Kopenhagen 032 Wd Lr

Het Vlaamse Energie Agentschap steunt de bouw van duurzame warmtenetten via de ‘warmtecall’.

DuCoop heeft een verzoek tot ondersteuning ingediend in 2015. De steun is toegezegd door het VEA op 19 april 2016 omdat het warmtenet integraal zal worden verwarmd met restwarmte, afkomstig van eigen afvalstromen en van naburig chemiebedrijf Christeyns.

Het warmtenet zal alle 400 woningen, winkels, kantoren en stadsfuncties (sporthal, school en crêche) verwarmen. De bouw ervan verloopt synchroon met de realisatie van de woonwijk.

Waarom steunt Vlaanderen de ontwikkeling van duurzame warmtenetten?

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we met z’n allen meer groene stroom gebruiken, maar ook industrie, mobiliteit en warmteproductie moeten een transitie ondergaan. 

Het VEA  steunt warmteprojecten die:

  • groene warmte uit biomassa halen
  • groene warmte uit diepe geothermie halen
  • Restwarmte benutten

De ontvankelijke investeringsprojecten worden beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de best gerangschikte investeringsprojecten. Het warmtenet van De Nieuwe Dokken was er één van.