Scheiding sanitair, hemel- en toilet water

In de Nieuwe Dokken wordt afvalwater aan de bron gescheiden. Sanitair, toilet water en hemel water worden gescheiden ingezameld.

Sanitair water of ‘grijs water’ komende van douches, was -en afwasmachines heeft typisch nog een restwarmte groter dan 30°C. Dit wordt ingezameld via geïsoleerde buizen waardoor er geen waardevolle restwarmte verloren gaat. Via verschillende pompstations in de wijk wordt het water dan naar de waterzuivering gebracht. Na zuivering wordt door middel van een warmte uitwisseling warmte onttrokken uit het water. Hiermee kan ongeveer 30% van de wijk voorzien worden van warmte.  

Toiletwater of ‘zwart water’ wordt ingezameld via een vacuüm riolering. Dit kan je voorstellen als een riolering op onderdruk waar lucht het afvalwater transporteert tot in een opslagtank. Vanuit deze opslagtank wordt het materiaal verpompt naar de waterzuivering, waar het afvalwater gezuiverd wordt. Tijdens de zuivering wordt er biogas en de meststof struviet gevormd. Het biogas wordt verbrand en dient mede om de huizen te verwarmen. De meststof wordt gebruikt in circulaire landbouwprojecten. 

Hemelwater wordt opgevangen in speciale opvangtanks in de kelder. Water van de groendaken wordt gebruikt voor de bevloeiing van de groenpartijen op de daken. Het water van de ‘grijze’ daken wordt gebruikt voor de spoeling van toiletten.

Faq Gen Run4 Life Demo Full