Vacuümtoilet: Er is geen onderdruk (vacuüm) meer

Er is geen onderdruk (vacuüm) meer

Wanneer u op de knop van het toilet drukt is er geen aanzuig van lucht meer te horen. Doorloop even de stappen in de onderstaande tabel, en contacteer de juiste verantwoordelijke (hier in het geval DuCoop die verantwoordelijke is). 

20210412-Info-vacuumtoilet_210412_141008

Het is de verantwoordelijkheid van DuCoop om ervoor zorgen dat uw toilet steeds voldoende onderdruk heeft. Voor andere problemen met uw toilet zoals lokale verstoppingen, geen watertoevoer... bent u zelf (of de desbetreffende partij) verantwoordelijk.

Hou er rekening mee dat inspecties en/of reparaties dienen uitgevoerd te worden door een installateur die bekend is met vacuümrioleringen en weet hoe het vacuümtoilet functioneert. Evisp (09/330.02.80) is een lokale installateur die bekend is met het vacuümsysteem.

Keer hier terug naar het overzicht