Vacuümtoilet: Het toilet is verstopt

Het vacuümtoilet is verstopt of de klep is geblokkeerd

Dit is een probleem waar DuCoop niet verantwoordelijk voor is. Je contacteert best je loodgieter.

Hou er rekening mee dat inspecties en/of reparaties dienen uitgevoerd te worden door een installateur die bekend is met vacuümrioleringen en weet hoe het vacuümtoilet functioneert. Evisp (09/330.02.80) is een lokale installateur die bekend is met het vacuümsysteem.