Welke bijdrage betaal je via de Ivago-badge voor de verwerking van keukenafval ?

U betaalt dezelfde retributiebijdrage als andere bewoners van de stad Gent aan Ivago. In 2020 was dit 0.15 eurocent per aanbieding van 10 L. Dit tarief zal Ivago met u verrekenen.