Slim energiebeheer in De Nieuwe Dokken

De Nieuwe Dokken is een proeftuin voor slimme energietoepassingen

Bronnen van hernieuwbare energie en restwarmte zijn voor een drukbevolkte wijk als de Nieuwe Dokken schaars. Vandaar dat DuCoop deze bronnen op een zo efficiënt mogelijke manier inzet. Dit doet DuCoop door digitalisering: we brengen energiestromen in kaart en bouwen een energiebeheersysteem. Verbruiken worden slim gestuurd aan de hand van de verwachte zonne-energie en de trends van de vraag naar energie gedurende de dag.  
 
In het proeftuinproject ‘Rolling out of Local Energy Communities’ (ROLECS) heeft DuCoop  intelligente software laten ontwikkelen om vraag, aanbod en opslag van hernieuwbare stroom en restwarmte optimaal te beheren in de wijk. Overschotten worden opgeslagen in een elektrische batterij. Het verbruik wordt waar mogelijk gespreid in de tijd. Op deze manier wordt het lokale distributienet niet extra zwaar belast.

De intelligente software is zelflerend zodat het energiebeheer in de wijk verder wordt verbeterd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Door energieverbruiken van laadpalen, batterijopslag, warmtepompen, etc. te bundelen kan DuCoop op vraag van de distributienetbeheerder verbruik uitstellen of versnellen. DuCoop ondersteunt zo de hernieuwbare energietransitie. 

Ook u als gebruiker kan deelnemen aan de slimme energiewijk. Door in te tekenen op het aanbod domotica van OpenMotics van uw woning, maakt u uw woning future-proof. Via de digitale snelweg kunt u communiceren met uw huishoudelijke apparaten (verwarming, verlichting, diepvries/wasmachine/droogkast/vaatwas).
Als de wetgeving op energietarieven in de nabije toekomst wordt aangepast, profiteert u van de diverse energietarieven door te verbruiken wanneer energie goedkoop is. Dit kan allemaal mee gestuurd worden door de domotica in uw huis.

Faq Elek Smart District