Persvoorstelling 5 april 2017: uniek energiesysteem voor woonwijk Nieuwe Dokken

Nachtbeeld Small

Aan de Nieuwe Dokken in Gent zal tegen 2019 een nieuwe wijk met 400 woningen, een school en een sporthal voor een derde warm water krijgen op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. Het project werd op 5 april 2017 voorgesteld aan de pers in het Gentse stadhuis.

"De Nieuwe Dokken worden een voorbeeld van duurzame energiesystemen en circulaire economie"

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en in tussentijd tegen de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent verminderen tegen 2030. ‘Daarvoor zullen we een serieuze tand moeten bijsteken’, zo besluit ook schepen van Milieu Tine Heyse. 'Projecten als dat in de Schipperskaai aan de Nieuwe Dokken hebben we heel hard nodig om onze objectieven te halen.’  Om de klimaattransitie te versnellen, brengt de stad inspirerende voorbeelden op 20 april 2017 samen op het evenement "Gent Klimaatstad".