Over ons

DuCoop cvba is de coöperatieve vennootschap die is opgezet om te investeren in duurzame technieken voor De Nieuwe Dokken en om deze ook uit te baten.
131104 Dok9000 Overzicht Zw

De basisakte voor de hele wijk voorziet in dienstlevering door DuCoop aan alle bewoners. U sluit een overeenkomst af met DuCoop die levering van warmte garandeert en de correcte werking van de technieken verzekert. Naast klant bent u ook cooperant van DuCoop. Wat dat betekent leggen we hier uit.

DuCoop is gecreëerd door projectontwikkelaar Schipperskaai Development, watermaatschappij Farys en innovator Clean Energy Innovative Projects. Tijdens de realisatie komen er nog professionele partijen bij en vanaf 2019 kunnen ook de bewoners aandelen verwerven in de coöperatie en zo delen in de opbrengsten. U kan er meer over te weten komen via de prospectus van DuCoop cvba.

Heel wat partners hebben een sleutelrol gespeeld in ontwerp en realisatie van deze eerste circulaire wijk van Vlaanderen. Hieronder vindt u enkele essentiële namen:
E-Ster: ir. Wim De Groote, i.s.m. ing. Marc Steenhaut en COWI A/S" realiseerden de conceptengineering van het warmtenet evenals de initiële kosten/batenanalyse
Ingenium: detailengineering warmtenet en elektrisch net
Rebel: financiële modellering
Christeyns: ontkoppeling restwarmte productieprocessen
Farys: grijswater transport via persleidingen en ICT-netwerk voor monitoring
Callens: realisatie stookplaats en restwarmteaanvoer
Pantarein: ontwerp en realisatie waterzuivering
Roediger: ontwerp en realisatie vacuümnet
Openbare diensten die de hele realisatie binnen het regelgevend kader mogelijk maakten: VMM, Ovam, VEA, brandweerdiensten, diverse diensten van de stad Gent en sogent, Farys en Ivago
Van Roey en Artes: de bouwfirma's die alle andere inpandige technieken realiseerden