Initiatieven

DuCoop draagt bij aan de klimaatambities van de stad Gent door kringlopen te sluiten: energie (verwarming, elektriciteit en mobiliteit ), water en grondstoffen (afvalbehandeling).

Verwarming

Alle woningen zijn aangesloten op een warmtenet. Je hebt dus geen eigen verwarmingssysteem, maar een warmtewisselaar die warmte haalt uit een collectieve leiding die heel de wijk verwarmt.

Uiteraard heb je wel een individuele digitale verbruiksmeter en kan je de temperatuur in elke ruimte van je woning zélf bepalen. De aanvoerleidingen en warmtewisselaar zijn eigendom van de coöperatie die de warmte levert.

Hoe wordt dit financieel afgerekend? Enerzijds betaal je een vaste jaarlijkse kost (toegang tot vermogen en onderhoud), anderzijds betaal je maandelijks een voorschot op het verbruik dat jaarlijks wordt afgerekend.

Illustration Verwarming

Je verwarmt milieuvriendelijk omdat de geleverde warmte in hoofdzaak afkomstig is van restwarmte van naburig bedrijf Christeyns waar deze warmte anders in atmosfeer zou verdwijnen. Er is dus geen bijkomende uitstoot van CO2 of andere schadelijke gassen.

Er is ook nog een éénmalige aansluitingskost voor de eigenaar om de woning aan het warmtenet te koppelen. Details lees je in je aansluitingsovereenkomst en algemene verkoopsvoorwaarden.

Water

Het afvalwater wordt in de wijk ingezameld en gezuiverd. Na zuivering krijgt het een 2de leven als proceswater bij naburig bedrijf Christeyns.

Alle woningen zijn uitgerust met vacuümtoiletten: deze zien er precies hetzelfde uit, maar ze verbruiken slechts 1/5de van het water van een klassiek toilet. Je bespaart jaarlijks dus heel wat water. Het toiletwater wordt apart ingezameld en samen met keukenafval vergist, waaruit biogas wordt gewonnen dat wordt omgezet in warmte en elektriciteit.

Illustration Water

Tarief

Water in de Nieuwe Dokken kost exact evenveel als elders in Gent. FARYS stuurt elke 3 maanden een tussentijdse factuur en rekent éénmaal per jaar het werkelijke verbruik af.  Hiermee wordt de kost van het water en van de waterzuivering gedekt. Wanneer uw jaarlijkse verbruiksfactuur wordt opgemaakt, wordt uw verbruik afgelezen van de digitale watermeter.

Afval

Gescheiden afvalverwerking is uiteraard de norm in de Nieuwe Dokken. DuCoop verwerkt keukenafval tot biogas en een bemestingsproduct dat lokaal hergebruikt wordt.

Elk bouwveld is uitgerust met ondergrondse afvalstraatjes waar je de afzonderlijke afvalzakken kan deponeren (restafval, papier/karton, PMD). 
Verder beschikt elke woning over een luchtdichte groencontainer voor keukenafval. Deze kan je komen ledigen in het centrale inzamelpunt onder de “Faar” in het centrale bouwveld. Optioneel kan je een keukenvermaler installeren, waarmee je afval van groenten en fruit onmiddellijk kan verwerken via het vacuümnet.

Illustration Afval

Uit het keukenafval produceert DuCoop biogas dat wordt omgezet in warmte en elektriciteit. De nutriënten worden in struvietkorrels omgezet die dan weer worden gebruikt om de groenzones in de wijk te bemesten.

Mobiliteit

DuCoop stimuleert duurzame mobiliteit door een net van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen aan te bieden.

Er zijn flink wat plaatsen voorzien van elektrische laadpunten. Ook in de fietsparking zijn laadpunten voorzien. DuCoop levert indien gewenst een laadpas en verrekent de laadbeurten.

Illustration Mobiliteit

Er worden ook 8 elektrische deelwagens voorzien die je op uurbasis kan huren. Zo maken we samen van De Nieuwe Dokken een toekomstgerichte klimaat neutrale wijk.