Scheiding sanitair, hemel- en toilet water

In de Nieuwe Dokken wordt afvalwater aan de bron gescheiden. Sanitair, toilet water en hemel water worden gescheiden ingezameld.