Waterzuivering

In de kelder van de Faar bevindt zich een installatie die het afvalwater dat op De Nieuwe Dokken geproduceerd wordt zuivert en geschikt maakt voor hergebruik. Een echte circulaire mindset dus!

Afvalwater

In de Nieuwe Dokken wordt afvalwater aan de bron gescheiden.  Sanitair, toilet water en hemel water worden gescheiden ingezameld. 

Sanitair water of ‘grijs water’ komende van douches, was -en afwasmachines heeft typisch nog een restwarmte groter dan 30°C. Dit wordt ingezameld via geïsoleerde buizen waardoor er geen waardevolle restwarmte verloren gaat. Via verschillende pompstations in de wijk wordt het water dan naar de waterzuivering gebracht. Na zuivering wordt door middel van een warmte uitwisseling warmte onttrokken uit het water. Hiermee kan ongeveer 30% van de wijk voorzien worden van warmte.  

Toiletwater of ‘zwart water’ wordt ingezameld via een vacuüm riolering. Dit kan je voorstellen als een riolering op onderdruk waar lucht het afvalwater transporteert tot in een opslagtank. Vanuit deze opslagtank wordt het materiaal verpompt naar de waterzuivering, waar het afvalwater gezuiverd wordt. Tijdens de zuivering wordt er biogas en de meststof struviet gevormd. Het biogas wordt verbrand en dient mede om de huizen te verwarmen. De meststof wordt gebruikt in circulaire landbouwprojecten. 

Hemelwater wordt opgevangen in speciale opvangtanks in de kelder. Water van de groendaken wordt gebruikt voor de bevloeiing van de groenpartijen op de daken. Het water van de ‘grijze’ daken wordt gebruikt voor de spoeling van toiletten.

Faq Gen Run4 Life Demo Full

Afvalwaterzuivering

Waterzuivering is een natuurlijk proces waar micro-organismen het afval afbreken en omzetten. Door een proces van natuurlijke selectie worden de juiste micro-organismen geselecteerd in de zuivering. Deze micro-organismen zuiveren dan het afvalwater. Zo worden complexe afvalstoffen omgezet naar elementaire stoffen zoals methaan (CH4), CO2 en stikstofgas (N2). Het gezuiverde water zal uiteindelijk afgescheiden worden van de micro-organismen door middel van een membraan dat als zeef dient (membraanbioreactor). Hierdoor blijven de micro-organismen in de waterzuivering en kunnen ze het water verder zuiveren. Het water zelf stroomt verder naar zijn tweede leven.

Na de zuivering

Bij volledige bewoning zal in De Nieuwe Dokken naar schatting 35.000 m³ leidingwater worden verbruikt. Dankzij de vacuümtoiletten is dit 25% minder dan in een andere wijk. En door de lokale waterzuivering krijgt het leeuwedeel van dit water een 2de leven:

Het gezuiverde water is geschikt voor verschillende toepassingen. In eerste instantie zal het water hergebruikt worden door de zeepproducent Christeyns. Zij gebruiken het water als grondstof voor schoonmaakproducten. 
Als tweede optie wordt het gezuiverde water gebruikt om de regenwaterbuffers bij te vullen. Bij langdurige droogte kan het immers zijn dat de regenwaterbuffers in de wijk leeg raken. Regenwater is nodig voor toiletspoeling en irrigatie van de groenzones in de wijk. Door de buffers aan te vullen met gezuiverd afvalwater, vermijden we dat deze met drinkwater moeten worden bijgevuld. 
Wanneer de voorgaande opties niet mogelijk zijn, zal het water worden geloosd in het dok. 


Faq Wz Moestuin Small