Verwarming: Ik kan geen informatie aflezen op mijn thermostaat: er is een elektrisch probleem binnen de woning

Ik kan geen informatie aflezen op mijn thermostaat: er is een elektrisch probleem binnen de woning

De thermostaat is geen eigendom van DuCoop en u zal zelf moeten instaan voor een oplossing of reparatie. De werkwijze hier hangt af of u een domotica of niet-domotica appartement heeft.

De thermostaat in een niet-domotica appartement werkt typisch met een batterij. Vervang de batterij wanneer deze leeg is. Als er iets mis is met de thermostaat zelf, moet deze vervangen worden. 

De thermostaat in een domotica-appartement werkt via de Open Motics app of het lokale touch panel. Deze werkt op het elektriciteitsnet.

Ga na of er elektriciteit is op andere toestellen of de verlichting. 

  • Zo ja, ga na of alle zekeringen in je elektrisch bord goed staan. 
  • Zo nee, contacteer je eigen HVAC-bedrijf en maak een afspraak. 

Is uw probleem nog niet verholpen? contacteer ons dan hier.


Terug naar de overzichtspagina