Hoe gebruik ik de keukenafvalvermaler?

De keukenafvalvermaler zorgt ervoor dat het keukenafval verkleind wordt voor het naar de installaties van DuCoop wordt gestuurd. Dit vermalen zorgt voor een beter vergistingsproces en dus meer productie van biogas.

Het gebruik van de keukenafvalvermaler verloopt in een aantal stappen:

  1. Gebruik je badge om de vermaler te activeren
  2. Wacht tot het groene licht brand en tot je het contact van het deksel hoort openen
  3. Open de vermaler en leeg je bakje met groenteafval. Zorg ervoor dat de vermaler niet te vol is!
  4. Sluit het deksel en zet de vermaler aan. Blijf in de buurt om te verifiëren of de vermaler niet in storing gaat.

Let hierbij zeker op de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat je het deksel niet te vroeg probeert te openen
  • Zorg ervoor dat je niet te grote hoeveelheden of te grote stukken keukenafval aanbiedt
  • Zorg ervoor dat je de vermaler proper achterlaat; let hierbij vooral op harde stukken afval (bvb. pitten van fruit)

Onze DuCoop-collega Dries doet het correct gebruik nog even uit de doeken in volgend filmpje.

Merk je dat er toch een probleem optreedt met de vermaler? Contacteer ons via de contactpagina met een beschrijving van het probleem.