Bright [november 2020 - oktober 2023]

Het BRiGHT project (https://www.brightproject.eu) is een onderzoeksproject dat deel uitmaakt van het Europese Horizon 2020 programma. In het project staat vraagsturing, het aanpassen van de energievraag afhankelijk van de beschikbaarheid van energie, centraal. De Nieuwe Dokken is één van de drie pilootsites waarop nieuwe algoritmes getest worden.

Het BRiGHT project bestaat uit twee luiken: een technisch luik, waarin door verschillende partners nieuwe algoritmes ontwikkeld worden om energiestromen slimmer aan te sturen, en een sociaal luik, waarin onderzocht wordt hoe consumenten en burgers het best betrokken worden bij de ontwikkeling van dergelijke algoritmes.

In het kader van het sociale luik werkt DuCoop samen met projectpartner TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek). TNO heeft in de loop van het project reeds een aantal vragenlijsten opgesteld, die telkens via onze nieuwsbrief verspreid zijn geweest. In de zomer van 2023 komen onderzoekers van TNO fysiek op bezoek om met bewoners in gesprek te gaan over onze energiecoöperatie en hun motivatie om al dan niet actief bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame diensten in de wijk.