Afval

In de wijk sorteert u uw afval in een sorteerstraatje en aan de keukenafvalvermaler

Huisvuil, PMD, glas en papier bied je apart aan in het sorteerstraatje. Hiervoor gebruik je de Ivago badge. Per volume aanbieding zal u een retributietarief betalen. Dit tarief zal Ivago met u verrekenen. De Ivago badge kan je via de website van Ivago aanvragen. 

Keukenafval verzamelen we apart en verwerken we in de vergistingscentrale van de wijk. Zo wordt er hernieuwbare energie onder de vorm van warmte uit uw afval geproduceerd. Het keukenafval kan u kwijt op één centrale plaats per bouwveld. Het lokaal kan u betreden met de badge van het gebouw waar u in woont. Woonbootbewoners kunnen een toegangskaart aanvragen via dit invulformulier.

De keukenafvalvermaler bedien je met dezelfde Ivago badge als deze voor de sorteerstraatjes. Aan deze vermaler kan u per beurt een aanbieding maken van 10L keukenafval. Van Ivago krijgt u hiervoor één goed afsluitbare container per appartement ter beschikking. Op regelmatige basis zal de ruimte van de keukenafvalvermaler gekuist worden zodat deze netjes blijft. De keukenafvalvermaler wordt ook online gecontroleerd op storing zodat we bij problemen snel kunnen ingrijpen.

Mocht er toch iets mislopen, geef ons een seintje.

                                                      Afvalcontainer voor keukenafval

                                                      10 L afvalcontainer voor keukenafval

Meer info over de sorteerstraatjes en keukenafvalvermaler vindt u in deze brochure terug.