Slim energiebeheer

De Nieuwe Dokken is een proeftuin voor slimme energietoepassingen

Bronnen van hernieuwbare energie en restwarmte zijn voor een drukbevolkte wijk als de Nieuwe Dokken schaars. Vandaar dat DuCoop deze bronnen op een zo efficiënt mogelijke manier inzet. Dit doet we door in te zetten op digitalisering: we brengen energiestromen in kaart en bouwen een energiebeheersysteem. Verbruiken worden slim gestuurd aan de hand van de verwachte zonne-energie en de trends van de vraag naar energie gedurende de dag.

Een dergelijke slimme sturing is zeer innovatief, vooral doordat op de Nieuwe Dokken zo’n grote variëteit aan technieken aanwezig is. Dit wordt bevestigd door de betrokkenheid van DuCoop in een hele reeks nationale en internationale onderzoeksprojecten. 

  • In het proeftuinproject ‘Rolling out of Local Energy Communities’ (ROLECS) heeft DuCoop intelligente software laten ontwikkelen om vooral de sturing van de wijkbatterij te optimaliseren. Vraag, aanbod en opslag van hernieuwbare stroom worden zo efficiënt mogelijk ingezet. 
  • InterConnect is een Europees project dat focust op interoperabiliteit. Een lastig woord met heel wat technische lading, maar het concept is eenvoudig: het slimme elektriciteitsnet van de toekomst moet toelaten om verschillende toestellen (warmtepompen, batterijen, elektrische wagens, huishoudtoestellen etc.) naadloos te verbinden, ongeacht de producent. Bij de Nieuwe Dokken worden de technologieën die dergelijke interoperabiliteit moeten toelaten in een real-life omgeving getest.
  • Het Europese BRiGHT project focust dan weer op het optimaal benutten van flexibiliteit in het aansturen van de laadpalen en van de warmtepomp die het warmtenet voor een deel van warmte voorziet. Op die manier wordt niet alleen de beschikbare energie efficiënter ingezet, maar wordt ook de deur geopend naar de toepassing van nieuwe businessmodellen voor onze coöperatie.
  • Binnen het RENergetic project, eveneens een Europees onderzoeksproject, ligt de nadruk op het ontwikkelen van breed toepasbare algoritmes voor de voorspelling van de energievraag en het sturen van energietechnieken. Bij ons in de wijk wordt vooral het toepassen van vraagsturing voor warmte getest, maar ook de integratie van de ontwikkelde algoritmes met ons eigen EMS en het betrekken en informeren van jullie, de bewoners van de wijk, hoort tot het project. 

Projects.png#asset:843

Er is duidelijk heel wat aan de gang rond het slimme beheer van energie in de wijk. Ben je graag meer betrokken bij de ontwikkeling van dit alles? Er is een energiewerkgroep, bestaande uit bewoners, die drie tot vier keer per jaar samenkomt om te bespreken welke ontwikkelingen belangrijk zijn en aan welke zaken we als leverancier van duurzaamheidsdiensten zeker aandacht moeten besteden. Wil je deel uitmaken van de groep, contacteer ons via de contactpagina. Geen technische kennis is vereist!

Faq Elek Smart District