Downloads

Below you will find an overview in sections. Extra links and downloads about DuCoop and De Nieuwe Dokken in all its sustainability aspects are provided

over DuCoop

Nuttige Documenten

Dienstenovereenkomsten

 • 20.12.2022

  Gelieve hierbij de voorschottarieven met ingang van januari 2023 te vinden.

 • 22.11.2021

  Via dit document vraagt u aan om toegangsbadge(s) van De Nieuwe Dokken te kunnen gebruiken voor elektrisch laden.

 • 22.11.2021

  Indien bij verkoop of verhuur of elke andere aanleiding waardoor de warmtelevering door een andere (rechts)persoon wordt overgenomen, dient u dit formulier in 3 exemplaren in te vullen, waarvan 1 aan DuCoop bezorgd moet worden.

 • 22.11.2021

  Eigenaars dienen dit document als bijlage bij een huurovereenkomst te gebruiken wanneer zij een appartement in De Nieuwe Dokken verhuren.

 • 22.11.2021

  Wanneer u de warmtelevering overdraagt op een andere partij (nieuwe huurder of koper), vult u het formulier "Overdracht warmtemeter" in , maar u bezorgt tevens dit document ingevuld aan DuCoop zodat uw afrekening kan worden gemaakt.

 • 17.01.2019

  Lees hier de voorwaarden waaronder u aanspraak kan maken op het sociaal tarief voor warmtelevering

 • 26.06.2017

  Dit document lijst de algemene verkoopsvoorwaarden op in verband met de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Een kopie hiervan zal, samen met de overeenkomst tot aansluiting, ter ondertekening worden voorgelegd bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

 • 13.12.2016

  Dit document regelt de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Het betreft een éénmalig uit te voeren overeenkomst die afgesloten wordt bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

Communicatie

 • 28.11.2022

  DuCoop werft per direct een operator aan (full time of meerdere deeltijdse functies). De operator heeft een technisch profiel of opleiding en zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse werking van diverse technische installaties in woowijk De Nieuwe Dokken te Gent: waterzuivering, warmtenet en statelietstations, elektrisch laadpalennet, ...

 • 03.03.2020

  In dit document vindt u alle informatie over het gebruik van het sorteerpunt en het lokaal keukenafvalvermaler.

 • 19.02.2020

  Hier kan je de sticker terugvinden die op jeGFT-bakje van Ivago plakt.

 • 03.01.2020

  Je kan deze signage gebruiken om deze af te drukken en op te hangen. Deze laat zien wat er wel en niet in een vacuümtoilet thuis hoort.

 • 03.01.2020

  Je kan deze flyer gebruiken ter informatie over de vacuümtoiletten. Deze legt het nut uit van vacuümtoiletten. Ook kan je erin terugvinden wat er wel en niet in een vacuümtoilet thuis hoort.