Downloads

Hieronder vindt u een overzicht in rubrieken met extra links en downloads over DuCoop en De Nieuwe Dokken in al haar duurzaamheidsaspecten.

over DuCoop

Nuttige Documenten

 • 23.01.2019

  DuCoop is een coöperatieve vennootschap. Behoudens de initiële investeerders, is er ook voor de kopers van een woning in De Nieuwe Dokken de mogelijkheid om aandelen te kopen en zo te participeren in de financiering en winstverdeling van DuCoop. U leest er alles over in dit document.

 • 06.03.2018

  Dit document bevat de publicatie van de aanpassing aan de statuten van DuCoop cvba van 15 december 2017

 • 06.03.2018

  Dit document bevat de integrale statuten van DuCoop cvba zoals gepubliceerd na oprichting op 22 september 2014.

Dienstenovereenkomsten

 • 26.06.2017

  Dit document lijst de algemene verkoopsvoorwaarden op in verband met de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Een kopie hiervan zal, samen met de overeenkomst tot aansluiting, ter ondertekening worden voorgelegd bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

 • 13.12.2016

  Dit document regelt de levering van warmte en de afname van afvalwater in De Nieuwe Dokken. Tarieven vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

 • 13.12.2016

  Dit document regelt de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Het betreft een éénmalig uit te voeren overeenkomst die afgesloten wordt bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.