Downloads

Hieronder vindt u een overzicht in rubrieken met extra links en downloads over DuCoop en De Nieuwe Dokken in al haar duurzaamheidsaspecten.

over DuCoop

Nuttige Documenten

Dienstenovereenkomsten

  • 26.06.2017

    Dit document lijst de algemene verkoopsvoorwaarden op in verband met de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Een kopie hiervan zal, samen met de overeenkomst tot aansluiting, ter ondertekening worden voorgelegd bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

  • 13.12.2016

    Dit document regelt de levering van warmte en de afname van afvalwater in De Nieuwe Dokken. Tarieven vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.

  • 13.12.2016

    Dit document regelt de aansluiting op het warmte- en het afvalwaternet van De Nieuwe Dokken. Het betreft een éénmalig uit te voeren overeenkomst die afgesloten wordt bij ondertekening van de koopovereenkomst voor een pand. Tarief voor een aansluiting vindt men terug in het document Tariefregeling DuCoop.